top of page
The Lobelia Heal logo, featuring a black and white manipulated image of a spine from Netter's illustrations, with emphasis on
About
About

L O B E L I A

H E A L

Five distinct lines of separation representing the waves of life, a visual metaphor for life's ebb and flow."
Five distinct lines of separation representing the waves of life, a visual metaphor for life's ebb and flow."
Five distinct lines of separation representing the waves of life, a visual metaphor for life's ebb and flow."
Five distinct lines of separation representing the waves of life, a visual metaphor for life's ebb and flow."

Välkommen, mitt namn är Erik Lobelius.
Jag erhöll mina diplom i både strukturell och kraniosakral osteopati 2022 från Swiss International College of Osteopathy (SICO), efter jag certifierades som kraniosakral terapeut 2020.

För närvarande studerar jag för en kandidatexamen i vetenskap inom osteopati och planerar att fortsätta min utbildning med en MSc i osteopatisk vetenskap sommaren 2025, i syfte att fördjupa mina kunskaper och färdigheter i vetenskapligt förhållningssätt, osteopati och evidensbaserad praxis.

Erik Lobelius standing in front of the majestic Swiss mountains in a classic black and white portrait, exuding a sense of cal

När vi strävar efter balans i handlingar och attityd samtidigt som vi uppskattar de fysiska, emotionella och sociala effekterna denna process innebär. Då kan vi engagera oss i processen för läkning.

OSTEOPATI

Osteopatisk manuell behandling är ett system för bedömning, diagnos och behandling som lindrar smärta och förebygger ett brett spektrum av hälsoproblem. Genom att flytta fokus från att behandla en sjukdom till att aktivt arbeta med att främja hälsa. De viktigaste principerna för osteopatisk behandling är följande:

Kroppen är en integrerad enhet av sinne, kropp och själ.

Kroppen har självreglerande mekanismer, med en inneboende förmåga att försvara sig, reparera och omforma sig själv.

Struktur och funktion är ömsesidigt sammanlänkade.

Rationell terapi baseras på beaktande av de tre första principerna.

Våra kroppar strävar efter balans genom intrikata samband mellan våra organsystem. Till detta lägger vi till beaktandet av balansen i det muskuloskeletala systemet och fasciakedjorna samt input från det centrala nervsystemet. I en osteopatisk utvärdering och behandling syftar vi till att identifiera de faktorer som förändrar denna holistiska balans och hjälpa patienten att integrera det medfödda kända tillståndet av jämvikt. Osteopaten kommer att ta sig tid att förstå sin patient och deras unika kombination av symtom, medicinsk historia och livsstil. Detta hjälper till att göra en korrekt diagnos av orsakerna till smärtan eller bristen på funktion (snarare än att bara adressera sjukdomens plats), och utifrån det, att formulera en behandlingsplan som kommer att uppnå det bästa resultatet.

THIS

KRANIO-SAKRAL TERAPI

Sub Occipital Release Technique: "Illustration of the sub occipital release technique on the suboccipital muscles, known for

Centralt i vår kropp finner vi det centrala nervsystemet; hjärnan och ryggmärgen. Genom skyddande membran är dessa strukturer internt fästa vid centrala delar av skelettet: kraniet, ryggraden och korsbenet. Utöver andra vitala funktioner som utförs i det kraniosakrala systemet är det också ett slutet system där bildning, fluktuation och återupptagning av cerebrospinalvätskan sker.

 

Behandlingen består av förslag på rörelser för kroppen där den normala funktionen för dissociation har försämrats. Baserat på kroppens respons, går vi in i en dialog med patientens system för att tillåta uttryck och frisättning av spänningar. Kraniosakral terapi inducerar ett djupt avslappnande tillstånd som återställer nervsystemet och erbjuder patienten en chans att lämna gamla stressinducerande beteendemönster bakom sig.

Tomas K.

Kan verkligenrekommenderas.
Riktigt hög nivå på behandlingen.
Contact
Contact

Håll kontakten
Nyhetsbrev - Uppdateringar - Exklusiva erbjudanden

Tack för att du prenumererar!

bottom of page